Хотел „Дивеста“

Адрес: гр.Варна ул.“Хр.Самсаров“ №1
Разрешение за строеж: 24.03.03 г.
Разрешение за ползване: 29.07.05 г.

гр.Варна ул.“Баба Рада“ №8
Разрешение за строеж: 24.03.04 г.
Разрешение за ползване: 23.06.06 г.

Адрес: гр.Варна ул.“Марин Дринов“ №62
Разрешение за строеж: 19.11.01 г.
Разрешение за ползване: 19.12.02 г.

Адрес: гр.Варна ул.“Морска сирена“ №35
Разрешение за строеж: 25.01.01 г.
Разрешение за ползване: 17.12.01 г

 гр.Варна ул. Генерал Тошев 36
Очен медицински център „Свети Николай Чудотворец“
Разрешение за строеж: 14.06.06 г.
Разрешение за ползване: 10.06.08 г.

Други обекти

гр.Варна ул.“Чайка“ №192
Разрешение за строеж: 17.11.03 г.
Разрешение за ползване: 25.01.06 г.

гр.Варна ул.“Ал. Дякович“ №18
Разрешение за строеж: 28.05.04 г.
Разрешение за ползване: 08.01.07 г.

гр.Варна ул.“Д-р Головина“ №12
Разрешение за строеж: 06.08.04 г.
Разрешение за ползване: 03.01.05 г.

гр.Варна ул.“Брегалница“ №30
Разрешение за строеж: 10.12.04 г.
Разрешение за ползване: 01.08.07 г.

гр.Варна ул.“Марин Дринов“ №53
Разрешение за строеж: 16.01.98 г.
Разрешение за ползване: 08.03.00 г.

гр.Варна ул.“Цимерман“ №8
Разрешение за строеж: 19.03.98 г.
Разрешение за ползване: 10.07.99 г.

гр.Варна „Ген.Столетов“ №16
Разрешение за строеж: 03.09.97 г.
Разрешение за ползване: 04.11.99 г

гр.Варна ул.“Морска сирена“ №29,31
Разрешение за строеж: 15.12.99 г.
Разрешение за ползване: 15.05.02 г.

гр.Варна ул.“Морска сирена“ №47
Разрешение за строеж: 17.12.99 г.
Разрешение за ползване: 19.11.01 г.

гр.Варна ул.“Ген.Столипин“ №24
Разрешение за строеж: 26.05.00 г.
Разрешение за ползване: 19.12.00 г.

гр.Варна ул.“Морска сирена“ №45
Разрешение за строеж: 09.12.99 г.
Разрешение за ползване: 05.10.00 г.

гр.Варна ул.“Дойран“ №5
Разрешение за строеж: 07.06.01 г.
Разрешение за ползване: 19.04.02 г.

гр.Варна ул.“Найден Геров“ №46
Разрешение за строеж: 03.09.01 г.
Разрешение за ползване: 30.08.02 г.

гр.Варна ул.“Битоля“ №11
Разрешение за строеж: 1996 г.
Разрешение за ползване: 1997 г.

гр.Варна ул.“Басанович“ №16
Разрешение за строеж: 15.04.02 г.
Разрешение за ползване: 03.01.03 г.

гр.Варна ул.“Ген. Столипин“ №25
Разрешение за строеж: 17.05.02 г.
Разрешение за ползване: 21.08.03 г.

гр.Варна ул.“Цар Освободител“ №5
Разрешение за строеж: 14.06.02 г.
Разрешение за ползване: 22.03.04 г.

гр.Варна ул.“Цар Шишман“ №20
Разрешение за строеж: 06.09.02 г.
Разрешение за ползване: 16.12.03 г.

гр.Варна ул.“Басанович“ №18
Разрешение за строеж: 16.01.03 г.
Разрешение за ползване: 15.09.04 г.

гр.Варна ул.“Д-р Головина“ №10
Разрешение за строеж: 28.07.03 г.
Разрешение за ползване: 03.01.05 г.

гр. Варна, ул. Детелина №9
Разрешение за строеж: 48/16.03.2007г.
Разрешение за ползване: 07.257/30.07.2008г.

гр. Варна, кв. Виница, ул. Петрич №20
Разрешение за строеж: 126/29.04.2008г.
Разрешение за ползване: 226/15.10.2009г.

гр. Варна, кв. Виница, ул. Аладжа Манастир №20
Разрешение за строеж: 125/29.04.2008г.
Разрешение за ползване: 225/15.10.2009г.

гр. Варна, ул. Овчо поле №22
Разрешение за строеж: 121/11.06.2010г.
Разрешение за ползване: 022/16.04.2010г.

гр. Варна, ул. Чинар №33, 1528 м2
Разрешение за строеж: 191/14.06.2010г.
Разрешение за ползване: 105/13.07.2011г.

гр. Варна, ул. Чинар №38, 1705 м2
Разрешение за строеж: 44/31.03.2011г.
Разрешение за ползване: 37/21.03.2011г.

гр. Варна, ул. Топола №38
Разрешение за строеж: 117/01.08.2011г.
Разрешение за ползване: 142/20.11.2012г.